Plastik Kartlar

Kartın və komplektin növü

6 aylıq kart

Birillik kart İkiillik kart Üçillik kart İtirilmiş kartın əvəzinə yeni kartın qiyməti sistem alqoritminə əsasən XKH-na mədaxil Sığorta depoziti
Maestro Business Prepaid 18 AZN 30 AZN 42 AZN

ISIC/ Maestro

ITIC/ Maestro
8 AZN 7 AZN

Maestro *

MC Virtual

Visa Virtual

10 AZN 13 AZN 16 AZN 7 AZN
Visa Electron* 10 AZN 13 AZN 16 AZN 7 AZN

MC Business

72 AZN 126 AZN 180 AZN 18 AZN
Visa Business 72 AZN 126 AZN 180 AZN 18 AZN
MC Standard Euro/ 12 AZN 18 AZN 24 AZN 6 AZN qeyri-rezident fiziki şəxslər üzrə1000AZN /500 $ /500 EUR /500 GBP
Visa Classic Euro 12 AZN 18 AZN 24 AZN 6 AZN
MC Standard GBP 12 AZN 18 AZN 24 AZN 6 AZN

MC Standard

12 AZN 18 AZN 24AZN 6 AZN 1000 AZN təşkil etdikdə kart 1 il müddətinə pulsuz verilir
Visa Classic 12 AZN 18 AZN 24 AZN 6 AZN

MC Gold

30 AZN 51 AZN 72 AZN 9 AZN

3000 AZN təşkil etdikdə kart 1 il müddətinə pulsuz verilir

qeyri-rezident fiziki şəxslər üzrə
1000 AZN/500 $/500 EUR/500 GBP

Visa Gold 30 AZN 51 AZN 72 AZN 9 AZN

MC Platinum

40 AZN 64 AZN 88 AZN 16 AZN

qeyri-rezident fiziki şəxslər üzrə
2000 AZN/1000 $/1000 EUR/1000 GBP

MC Platinum EUR

40 AZN

64 AZN

88 AZN 16 AZN
Visa Platinum 40 AZN 64 AZN 88 AZN 16 AZN
Visa Platinum EUR 40 AZN 64 AZN 88 AZN 16 AZN
MC World Signia 300 AZN 30 AZN
MC World Signia Eur 300 AZN 30 AZN
Visa Infinite 200 AZN 296 AZN 30 AZN
AGClub endirim kartı 4 AZN 7 AZN 10 AZN
AGClub Gift 10 AZN 13 AZN 19 AZN
AGClub Virtual 14 AZN 20 AZN
AGClub Student 14 AZN 20 AZN 26 AZN
AGClub Econom* 14AZN 20 AZN
AGClub Business 88 AZN 136 AZN
AGClub Standard Boomerang 52 AZN 88 AZN 124 AZN
AGClub Standard Euro 25 AZN 34 AZN
AGClub Standard GBP 20 AZN 35 AZN 50 AZN
AGClub Standard 25 AZN 34 AZN
AGClub Gold** 40 AZN 58 AZN
AGClub Platinum** 108 AZN 186 AZN 50 AZN Priority Pass kartı komplektə daxil olunarsa 100$, 100€, 200 AZN
AGClub Platinum Eur 108 AZN 186 AZN 50 AZN
AGClub Premium** 400 AZN 60 AZN
AGClub Premium Euro ** 400 AZN 60 AZN

Əsaslama:

* ISIC (STİ) beynəlxalq tələbə kartlarının təqdim olduğu halda Maestro/Visa Electron plastik kartının illik xidmət haqqı 5 AZN və ya AGClub Econom komplektinin illik xidmət haqqı 10 AZN təşkil edir.

** Bitmə müddətinə 6 ay və ya 6 aydan artıq qaldıqda yeni kartın müddəti 6 ay. (Bitmə müddətinə 6 aydan az qaldıqda müvafiq tarif üzrə yeni komplekt verilir.)

**AG Club Platinum və AG Club Premium komplektlərinin tərkibində nəzərdə tutulan Priority Pass kartı müştərinin istəyi ilə AG Club Premium və AG Club Platinum komplektlərinin tərkibinə daxil edilir.

«AGBank» ASC-nin ödəniş kartları üzrə nağd vəsaitin verilməsi üçün komissiyalar.

ATM & POS Bank 1% - min 0,25$/ 0,25€ / 0,20£/ 0.25 AZN
ATM rezident-banklar 1,5% - min 2$/ 2 € /1.5£/2 AZN
ATM qeyri-rezident-banklar 1,5% - min 3,5$/ 3,5€ /2.5£/ 3.5 AZN
POS digər banklar 1,5% - min 6$/ 6€ /4£/6 AZN
UNIQUE tipli əməliyyatlar (Mərc oyunları,Casino və.s) 2% - min 5$/ 5€/ 3,5£/ 4 AZN

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by