Pul köçürmələri

Sıralama
Filtr
Ölkə
Valyuta
Məbləğ
  • Dünyanın istənilən nöqtəsinə pul göndərmək imkanı
  • Etibarlı
  • Sürətli
  • Hesab açılmadan fiziki şəxslər arasında pul köçürmələrini həyata keçirən sistemidir
  • Rusiya, MDB, Baltik və digər xarici ölkələrin ərazisində fəaliyyət göstərir
  • Köçürmələr ABŞ dolları və avroda həyata keçirilə bilər
  • Ucuz Pul Transferi, hər hansı bir hesab açmadan anında pul köçürmə sistemidir
  • Müəyyən edilmiş UPT xidmət nöqtələrindən, Azərbaycan və Türkiyə arasında, sürətli, etibarlı və asan bir şəkildə pul göndərə biləcəyiniz tək Türk təcili pul köçürmə sistemidir
  • Türk lirəsi, ABŞ dolları və avro valyutalarında Azərbaycan və Türkiyə arasında qarşılıqlı pul köçürmələri UPT ödəniş sistemi ilə daha əlverişlidir.
ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by