Vəsaitlərin konvertasiyası

Bank müştərinin nağd vəsaitlərinin konvertasiyasını, habelə nağdsız konvertasiya əməliyyatlarını həyata keçirir. Nağd vəsaitlərin konvertasiyası bank tərəfindən nağd vəsaitlərlə əməliyyatlar üçün təyin edilmiş məzənnə əsasında valyuta mübadilə əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilir. Müştərinin bir hesabından digər hesabına vəsaitlərin konvertasiyası müştərinin yazılı müraciəti əsasında nağdsız konvertasiya məzənnəsi ilə həyata keçirilir. Vəsaitlərin konvertasiyası zamanı bank tərəfindən bankın tariflərinə əsasən komisyon haqqı tutulur.

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by