Biz kimləri axtarırıq?

Listing
Filter
  • Məqsədyönlü
  • Təkmilləşməyə meylli
  • Şəxsi keyfiyyətləri ilə fərqlənən

Bankımızın hər gördüyü işdə davamlı inkişaf xüsusən önəmlidir. Hansı iş və ya peşə sahibi olmağınızdan asılı olmayaraq, sizdən bir fərd və eyni zamanda komandanın bir üzvü kimi spesefik məqsədlərə yönəlməniz tələb olunacaqdır. AGBank üçün bu, bütün əməkdaşların razılaşdırılmış birgə biznes məqsədlərinə doğru yönəlməsi deməkdir. Biz öyrənərək təkmilləşməyə meylli, işgüzar və əzmli insanlar axtarırıq. Əməkdaşlarımız, bankın fəaliyyətinə onu irəliyə aparacaq enerjini qataraq ölkənin ən yüksək keyfiyyətə malik və aparıcı qlobal standartlara cavab verən bank xidmətlərini göstərməkdə yardımçı olacaqlar.

Biz həm texniki peşəkarlığı, həm də şəxsi keyfiyyətləri ilə fərqlənən liderlər axtarırıq. Hər bir əməkdaşımız gördüyü işin mütəxəssisidir və bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün daim öz üzərində çalışır. Həmçinin əməkdaşlarımızın ətrafdakıları da ruhlandırmasını və həvəsləndirməsini istəyirik. Bankımızın hər bir təşkilati pilləsində əməkdaşlar müəyyən məsuliyyətlərə malikdirlər – onlar qərarlar qəbul edir və bu qərarların sona qədər yerinə yetirilməsində iştirak edirlər.

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by