Yüksək gəlir

Sıralama
Kalkulyator

Əmanətin minimum məbləği 100 AZN-dir. Əmanətin müddəti 12 aydan 24 ayadək.

Faizlərin ödənilməsi: Faizlər aylıq ödənilir və faizlərin kapitalizasiyasına icazə verilmir.

Müddətin uzadılması: Müddətin uzadılması imkanı verilmir.

Illik faiz dərəcəcəsi:

AZN Müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi
Əmanətin müddəti Faizlər aylıq ödənilir
12 aydan 24 ayadək Illik 18%.

Hədiyyə kartı: Müştərinin istəyi ilə əmanət üzrə faizlərin ödənişi üçün pulsuz Maestro (Deposit) kartı və ya əmanətin məbləğindən asılı olaraq pulsuz plastik kart rəsmiləşdirilir.

Əlavə vəsait qoyuluşuna müddətin ilk yarısınadək imkan verilir: 20.000 (iyirmi min) AZN məbləğinədək depozitlər üzrə əlavə vəsait qoyuluşu 10.000 (on min) AZN məbləğinədək, 20.000 (iyirmi min) AZN məbləğindən artıq depozitlər üzrə əlavə vəsait qoyuluşu ilkin qoyulan depozit məbləğinin 50%-i ölçüsünədək.

“YÜKSƏK GƏLIR” əmanət növü üzrə pul vəsaiti vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman əmanətin faizləri üzrə yenidən hesablamalar aparılır, ödənilmiş faizlər əsas əmanətin məbləğindən tutulur. Yenidən hesablaşma qaydası aşaığıdakı kimidir:

Əmanətin müddəti

Yenidən hesablaşma faiz dərəcəsi

AZN

3 ayadək

illik 0 %

3 ay

illik 1 %

6 ay

illik 5 %

9 ay

illik 9 %

12 ay

illik 13 %

15 ay

illik 14 %

18 ay və artıq

illik 15 %

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal
© 2017
Site by