Ümumi qeydlər

Sıralama
Kalkulyator

1. Fiziki və hüquqi şəxslər üzrə depozit müqaviləsi rəsmiləşdirilərkən bitmə tarixi qeyri-iş günlərinə düşərsə, depozit müqaviləsinin müddəti sonuncu iş gününədək müəyyənləşdirilməlidir. Fiziki şəxslər üzrə depozit müqaviləsinin bitmə tarixi qeyri-iş günlərinə düşmədiyi halda depozitin müddətinə 1 (bir) gün əlavə olunur.

2. Depozit üzrə hesablanan faizlər depozit hesabına yönəldilərkən, həmin vəsaitin əlavə vəsait qoyuluşu kimi hesab olunmur.

3. Pul vəsaiti vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman depozitin faizləri üzrə yenidən hesablamalar aparılır.

Qeyri-standart, əmanətlər üzrə pul vəsaiti vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman depozitin faizləri üzrə yenidən hesablamalar (depozit muqaviləsində nəzərdə tutulan faiz dərəcəsindən artıq olmamaq şərti ilə) aşağıdakı kimi aparılır:

Əmanətin müddəti

Yenidən hesablaşma faiz dərəcəsi

AZN

ABŞ dolları

12 ayadək

0

0

12 ay və artıq

illik 6%

illik 1%

4. Əmanətlər üzrə pul vəsaitinin bir hissəsinin vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman depozit müqaviləsinə xitam verilir və müştərinin istəyi ilə depozitin qalıq məbləği üzrə yeni müqavilə bağlanılır.

5a. Depozitə əsasən pulsuz verilən kartın növü depozitin məbləğindən asılıdır.Əmanətin müddəti 12 aydan az olmamaq şərti ilə pulsuz olaraq aşağıdakı kartlar, əmanətin müddəti 3 aydan az olmamaq şərti ilə pulsuz AGClub endirim kartı rəsmiləşdirilir:

Depozitin məbləği

Kartın növü

10.000 USD/AZN-dək

MC Virtual / Visa Virtual/ Maestro /İSİC Maestro/ ITIC Maestro/ Visa Elektron və AGClub endirim kartı

10.000 USD/AZN və artıq

MC Virtual / Visa Virtual/ Maestro /İSİC Maestro / ITIC Maestro/Visa Elektron/ MC Standard /VİSA Classic və AGClub endirim kartı

20 000 USD/AZN və artıq

MC Virtual / Visa Virtual/ Maestro / İSİC Maestro / ITIC Maestro/Visa Elektron/ MC Standard/ VİSA Classic /MasterCard Gold /VİSA Gold və AGClub endirim kartı

5 000 AVRO və artıq

MC Standard Euro/ Visa Classic Euro və AGClub endirim kartı

50 000 USD/AZN və artıq

MC Virtual / Visa Virtual/ Maestro / İSİC Maestro / ITIC Maestro/Visa Elektron/ MC Standard/ VİSA Classic/ MasterCard Gold/ VİSA Gold/MC Platinum/ Visa Platinum, Priority Pass və AGClub endirim kartı

100 000 USD/AZN və artıq

MC Virtual / Visa Virtual/ Maestro / İSİC Maestro / ITIC Maestro/Visa Elektron/ MC Standard/ VİSA Classic/ MasterCard Gold/ VİSA Gold/MC Platinum/ Visa Platinum, Priority Pass./AG Club Premium komplektinin qiyməti 50% endirimlə və AGClub endirim kartı

500 000 USD/AZN və artıq

MC Virtual / Visa Virtual/ Maestro / İSİC Maestro / ITIC Maestro/Visa Elektron/ MC Standard/ VİSA Classic/ MasterCard Gold/ VİSA Gold/MC Platinum/ Visa Platinum, Priority Pass./AG Club Premium və AGClub endirim kartı

6b. 03.08.2015-ci il tarixindən rəsmiləşdirilən depozit müqavilələri üzrə faizlər aylıq ödənildiyi halda əmanətin müddəti 12 aydan az olmamaq şərti ilə faizlərin ödənişi üçün pulsuz Maestro (Deposit) kartı rəsmiləşdirilir. Maestro (Deposit) kartı ilə depozit üzrə ödənilmiş faizlər kart hesabından çıxarıldıqda komissiya tutulmur. Müştərinin istəyi ilə faizlərin ödənişi üçün Maestro (Deposit) kartı və ya depozitin məbləğinə uyğun müəyyənləşdirilmiş digər plastik kart verilsin. Depozit üzrə ödənilmiş faizlər depozitin məbləğinə uyğun müəyyənləşdirilmiş (Maestro (Deposit) kartı olmayan) digər plastik kart hesabından çıxarıldıqda komissiya tutulur. Maestro (Deposit) kartının hesabına depozit üzrə hesablanmış faizlərdən başqa digər vəsaitin mədaxil edilməsi və kredit xəttinin açılması imkanı mövcud deyil.

7. Depozitə əsasən kreditləşdirmə şərtləri:

 • Əmanətin məbləğinin 50%-i ölçüsündə kredit/kredit xətti/plastik kart üzrə kredit xəttinin limiti təyin edilə bilər.

8. Əmanətçi depoziti müqavilədə təyin edilmiş müddətdən əvvəl çıxararsa, Əmanətçiyə Bank tərəfindən pulsuz təqdim edilmiş plastik kartın tam dəyəri əmanətin vaxtından əvvəl çıxarıldığı ğünə bankda qüvvədə olan tariflərə uyğun tutulur. Əmanətçi depoziti müqavilədə təyin edilmiş müddətdən əvvəl çıxararsa MC Platinum və ya Visa Platinum kartları üzrə 100 AZN məbləğində vəsait tutulur. 500.000 AZN və artıq məbləğdə və bu məbləğin ekvivalentində digər valyuta ilə depozitlər vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman AG Club Premium komplekti üzrə 500 AZN məbləğində vəsait tutulur. 100.000 AZN-dən 500.000 AZN-dək və bu məbləğin ekvivalentində digər valyuta ilə depozitlər vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman AG Club Premium komplekti üzrə vəsait tutulmur.

9. Plastik kartlar üzrə depozitlə təmin olunan kredit xətti açılarkən, kredit xəttinin 110%-i olçüsündən az olmamaq şərti ilə əmanət hesabda bloklaşdırılır.

10. Depozit müqavilələrin uzadılma qaydası:

 • Bir il müddətinədək (bir il daxil deyil) rəsmiləşdirilən depozit müqavilələrinin uzadılma qaydası: Əgər Tərəflərin biri bu Müqavilə üzrə təqdim olunmuş depozitin müddətinin bitməsinə ən azı bir ay qalmış onun qaytarılması və/və ya çıxarılması haqqında digər Tərəfə məlumat verməzsə, həmçinin bu Müqavilənin 1.1. bəndində nəzərdə tutulmuş depozitin müddəti bitdiyi tarixdə onun uzadılması və ya depozitin çıxarılması haqqında Banka bildirməzsə, bu Müqaviləyə xitam verilir və Əmanətçi depozitin məbləğini və ona hesablanmış faizlərini öz carı hesabından götürə bilər.
 • 09.12.2016-cı il tarixindən etibarən rəsmiləşdirilən (müddətin uzadılması nəzərdə tutulan) yeni qeyri-standard əmanət müqavilələridə müddətin uzadılmasına dair bənd aşağıdakı redaktədə verilsin:
 • Bir il və artıq müddətə rəsmiləşdirilən depozit müqavilələrinin uzadılma qaydası: Əgər Təfərlərin biri bu Müqavilə üzrə təqdim olunmuş depozitin müddətinin bitməsinə ən azı bir ay qalmış onun qaytarılması və/və ya çıxarılması haqqında digər Tərəfə məlumat verməzsə, bu Müqavilə Azərbaycan Respublikasının Əmanətlərinin Sığortalanması Fondu tərəfindən müvafiq valyutada sığortalanan əmanətlərə tətbiq edilən faiz dərəcəsi ilə (depozit müqaviləsində nəzərdə tutulan faiz dərəcəsindən artıq olmamaq şərti ilə) bir il müddətinə bir dəfə uzadılmış hesab edilir (hesablanmış faizlər əmanətin məbləğinə əlavə olunmadan).
 • 01.07.2019-cu il tarixindən etibarən müddəti bitən (müddətin uzadılması nəzərdə tutulan) mövcud qeyri-standard və əvvəl mövcud olan “Müddətli” əmanət növü üzrə müqavilələr aşağıdakı faiz dərəcəsi ilə (depozit müqaviləsində nəzərdə tutulan faiz dərəcəsindən artıq olmamaq şərti ilə) faizlər aylıq ödənilərək (hesablanmış faizlər əmanətin məbləğinə əlavə olunmadan) bir il müddətinə bir dəfə uzadılmış hesab edilir

 • Valyuta Faiz dərəcəsi
  ABŞ dolları illik 2.5 %
  AZN illik 10 %

 • SIĞORTALI” əmanət növü üzrə 6 aya bağlanmış müqavilələrin müddətinin uzadılmasına imkan verilmir. “SIĞORTALI” əmanət növü üzrə Depozit müqavilələrinin müddəti AZN- faizlər aylıq ödənilərsə illik 6%, faizlər müddətin sonunda ödənilərsə illik7%, ABŞ dolları- faizlər aylıq ödənilərsə illik 1,5%,, faizlər müddətin sonunda ödənilərsə illik 2,5% olmaqla bir il müddətinə bir dəfə uzadılmış hesab edilir (depozit müqaviləsində nəzərdə tutulan faiz dərəcəsindən artıq olmamaq şərti ilə).

11. 01.07.2019-cu il tarixindən etibarən cəlb edildiyi günə xarici valyutada 2,5%-dan, milli valyutada 10% -dan yuxarı illik faiz dərəcəsi ilə qəbul edilmiş əmanətlər qorunan əmanətlərə aid edilmir.

01.03.2016-cı il tarixindən etibarən Fond sığorta hadisəsi baş verdikdə Əmanətçiyə əmanətin 100 faizi həcmində, lakin Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası tərəfindən əmanətlər üzrə müəyyən edilmiş illik faiz dərəcəsi həddindən çox olmamaq şərtilə kompensasiya ödəyir.

12. 01.02.2016-cı il tarixindən etibarən 3 il müddətinə yerli bank və xarici bankın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri gəlir vergisindən azad edilir.

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil ol Sayta davam et