Sığortalı əmanət

Sıralama
Kalkulyator
  • Valyuta: manat/ABŞ dolları
  • Minimal məbləğ: 100 manat/100 ABŞ dolları
  • Əmanətin min. müddəti : 6 ay
  • Tələb olunan sənədlər: şəxsiyyət vəsiqəsi
  • Əmanət üzrə faizlər ayda bir dəfə və ya (valyutaya əsasən) əmanətin müddəti başa çatandan sonra ödənilir
AZN Müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi
Əmanətin müddəti Faizlər aylıq ödənilərsə Faizlər müddətin sonunda ödənilərsə
6 ay illik 10 % illik 11%
12 ay illik 13% illik 14%
24 ay illik 14% illik 15%

ABŞ DOLLARI Müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi
Əmanətin müddəti Faizlər aylıq ödənilir Faizlər müddətin sonunda ödənilərsə
6 ay illik 1.5% illik 2%
12 ay illik 2 % illik 3 %
24 ay illik 2.5 % illik 3%
  • Əmanətin müddəti 12 aydan az olmamaq şərti ilə asılı olaraq pulsuz kart və ya depozit üzrə faizlər aylıq ödənildiyi halda faizlərin ödənişi üçün pulsuz Maestro (Deposit) kartı rəsmiləşdirilir.
  • Əlavə vəsait qoyuluşu: AZN ilə 12 aylıq əmanətlərdə ilk 6 ayadək ilkin qoyulan depozit məbləğinin 50%, 24 aylıq əmanətlərdə ilk 18 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 50% həcmində; ABŞ dolları ilə 12 aylıq əmanətlərdə ilk 9 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 100%, 24 aylıq əmanətlərdə ilk 18 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 100% həcmində.
  • SIĞORTALI əmanət növü üzrə pul vəsaitinin (müddətdən asılı olmayaraq) vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman yenidən hesablaşma qaydası aşağıdakı kimidir:
Əmanətin müddəti Yenidən hesablaşma faiz dərəcəsi
AZN
3 ayadək illik 0%
3 ay illik 1%
6 ay illik 4 %
9 ay illik 7 %
12 ay illik 10%
15 ay və artıq illik13%

Əmanətin müddəti Yenidən hesablaşma faiz dərəcəsi
ABŞ Dolları
6 ay 0
6 ay və artıq illik 1%

Müddətin uzadılması: 6 aya bağlanmış müqavilərin uzadılmasına imkan verilmir. Depozit müqavilələrinin müddəti AZN- faizlər aylıq ödənilərsə illik 11%, faizlər müddətin sonunda ödənilərsə illik 12%, ABŞ dolları- faizlər aylıq ödənilərsə illik 2%, faizlər müddətin sonunda ödənilərsə illik 3% olmaqla bir il müddətinə bir dəfə uzadılmış hesab edilir (depozit müqaviləsində nəzərdə tutulan faiz dərəcəsindən artıq olmamaq şərti ilə).

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal
© 2017
Site by