Sığortalı əmanət

Sıralama
Kalkulyator
  • Valyuta: manat/ABŞ dolları
  • Minimal məbləğ: 100 manat/100 ABŞ dolları
  • Əmanətin min. müddəti : 6 ay
  • Tələb olunan sənədlər: şəxsiyyət vəsiqəsi
  • Əmanət üzrə faizlər ayda bir dəfə və ya əmanətin müddəti başa çatandan sonra ödənilir.
AZN Müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi
Əmanətin müddəti Faizlər aylıq ödənilərsə Faizlər müddətin sonunda ödənilərsə
6 ay illik 10 % illik 11%
12 ay illik 13% illik 14%
24 ay illik 14% illik 15%

ABŞ DOLLARI Müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi
Əmanətin müddəti Faizlər aylıq ödənilir Faizlər müddətin sonunda ödənilərsə
6 ay illik 1.5% illik 2%
12 ay illik 2 % illik 3 %
24 ay illik 2.5 % illik 3%
  • Əmanətin müddəti 12 aydan az olmamaq şərti ilə məbləğdən asılı olaraq pulsuz kart və ya depozit üzrə faizlər aylıq ödənildiyi halda faizlərin ödənişi üçün pulsuz Maestro (Deposit) kartı rəsmiləşdirilir.
  • Əlavə vəsait qoyuluşu: AZN ilə 12 aylıq əmanətlərdə ilk 6 ayadək ilkin qoyulan depozit məbləğinin 50%, 24 aylıq əmanətlərdə ilk 18 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 50% həcmində; ABŞ dolları ilə 12 aylıq əmanətlərdə ilk 9 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 100%, 24 aylıq əmanətlərdə ilk 18 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 100% həcmində.
  • SIĞORTALI əmanət növü üzrə pul vəsaitinin (müddətdən asılı olmayaraq) vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman yenidən hesablaşma qaydası aşağıdakı kimidir:
Əmanətin müddəti Yenidən hesablaşma faiz dərəcəsi
AZN
3 ayadək illik 0%
3 ay illik 1%
6 ay illik 4 %
9 ay illik 7 %
12 ay illik 10%
15 ay və artıq illik13%

Əmanətin müddəti Yenidən hesablaşma faiz dərəcəsi
ABŞ Dolları
6 ay 0
6 ay və artıq illik 1%

Müddətin uzadılması: 6 aya bağlanmış müqavilərin uzadılmasına imkan verilmir. Depozit müqavilələrinin müddəti AZN- faizlər aylıq ödənilərsə illik 11%, faizlər müddətin sonunda ödənilərsə illik 12%, ABŞ dolları- faizlər aylıq ödənilərsə illik 2%, faizlər müddətin sonunda ödənilərsə illik 3% olmaqla bir il müddətinə bir dəfə uzadılmış hesab edilir (depozit müqaviləsində nəzərdə tutulan faiz dərəcəsindən artıq olmamaq şərti ilə).

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal
© 2017
Site by