Sığortalı əmanət

Sıralama
Kalkulyator
Kalkulyator
Məbləğ
Müddət (ay)
Faizlərin alınması
Kapitalizasiya
Valyuta
Müddət Artım Ümumi
Ümumi artım
Ümumi məbləğ
  • Valyuta: manat/ABŞ dolları
  • Minimal məbləğ: 100 manat/100 ABŞ dolları
  • Əmanətin min. müddəti : 6 ay
  • Tələb olunan sənədlər: şəxsiyyət vəsiqəsi
  • Əmanət üzrə faizlər ayda bir dəfə və ya əmanətin müddəti başa çatandan sonra ödənilir.
AZN Müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi
Əmanətin müddəti Faizlər aylıq ödənilərsə Faizlər müddətin sonunda ödənilərsə
6 ay illik 4% illik 5%
12 ay illik 8.5% illik 9.5%
24 ay illik 9.5 % illik 10 %

ABŞ DOLLARI Müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi
Əmanətin müddəti Faizlər aylıq ödənilir Faizlər müddətin sonunda ödənilərsə
6 ay illik 1 % illik 1.5 %
12 ay illik 1.5 % illik 2.5 %
24 ay illik 2 % illik 2.5 %
  • Əmanətin müddəti 12 aydan az olmamaq şərti ilə məbləğdən asılı olaraq pulsuz kart və ya depozit üzrə faizlər aylıq ödənildiyi halda faizlərin ödənişi üçün pulsuz Maestro (Deposit) kartı rəsmiləşdirilir.
  • Əlavə vəsait qoyuluşu: AZN ilə 12 aylıq əmanətlərdə ilk 6 ayadək ilkin qoyulan depozit məbləğinin 50%, 24 aylıq əmanətlərdə ilk 18 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 50% həcmində; ABŞ dolları ilə 12 aylıq əmanətlərdə ilk 9 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 100%, 24 aylıq əmanətlərdə ilk 18 ay ərzində ilkin qoyulan depozit məbləğinin 100% həcmində.
  • SIĞORTALI əmanət növü üzrə pul vəsaitinin (müddətdən asılı olmayaraq) vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman yenidən hesablaşma qaydası aşağıdakı kimidir:
Əmanətin müddəti Yenidən hesablaşma faiz dərəcəsi
AZN
6 ayadək illik 0 %
6 ay illik 2 %
9 ay illik 4 %
12 ay illik 6 %
15 ay və artıq illik 8 %

Əmanətin müddəti Yenidən hesablaşma faiz dərəcəsi
ABŞ Dolları
6 ay 0
6 ay və artıq illik 0.5%

Müddətin uzadılması: 6 aya bağlanmış müqavilərin uzadılmasına imkan verilmir. Depozit müqavilələrinin müddəti AZN- faizlər aylıq ödənilərsə illik 6%, faizlər müddətin sonunda ödənilərsə illik 7%, ABŞ dolları- faizlər aylıq ödənilərsə illik 1.5%, faizlər müddətin sonunda ödənilərsə illik 2.5% olmaqla bir il müddətinə bir dəfə uzadılmış hesab edilir (depozit müqaviləsində nəzərdə tutulan faiz dərəcəsindən artıq olmamaq şərti ilə).

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil ol Sayta davam et