il sizinlə

"İlin 5-ci fəsli"

Sıralama
Kalkulyator

Əmanətin ilkin məbləği: Minimum məbləğ 100 AZN/USD/EUR. Maksimum məbləğ– məhdudiyyət yoxdur.

Əmanətin müddəti 12 ay.

İllik faiz dərəcəsi:

Əmanətin müddəti

Illik faiz dərəcəsi

AZN

ABŞ DOLLARI

AVRO

12 ay

Illik 12%

Illik 2%

Illik 1.5%

Faizlərin ödənilməsi: Faizlər aylıq ödənilir və faizlərin kapitalizasiyasına icazə verilmir.

Müqavilə bağlanıldığı tarixdən 3 ay müddətinə əvvəlcədən faizlər hesablanır və ödənilir. Gələn 3 ay müddətində faizlər hesablanmır. 4-cü aydan etibarən (4-cü ay daxildir) faizlər aylıq hesablanır və ödənilir.

Əlavə vəsait qoyuluşu yoxdur.

Əmanətin vaxtından əvvəl çıxarılması: Pul vəsaiti vaxtından əvvəl çıxarıldığı zaman əmanətin faizləri üzrə yenidən hesablamalar aparılır və faiz ödənilmir, ödənilmiş faizlər əsas əmanətin məbləğindən tutulur.

Müddətin uzadılması: Müddətin uzadılması imkanı verilmir.

Hədiyyə kartı və xidmət: Müştərinin istəyi ilə əmanət üzrə faizlərin ödənişi üçün pulsuz Maestro (Deposit) kartı və ya əmanətin məbləğindən asılı olaraq pulsuz plastik kart və SMS bankinq xidmətinə qoşulma rəsmiləşdirilir.

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal
© 2017
Site by