Müddətli Əmanət

Valyuta: manat/ABŞ dolları

Minimal məbləğ: 100 manat/100 ABŞ dolları

Maksimal məbləğ: məhdudiyyətsiz

Depozitin müddəti: 3 aydan - 24 ayadək

Tələb olunan sənədlər: şəxsiyyət vəsiqəsi

Faizlər aylıq və ya müddətin sonunda ödənilir ( əmanətin müddətinnən asılı olaraq)

Faiz dərəcəsi (illik)

AZN
Müddət % faizlər aylıq ödənilərsə % faizlər müddətin
sonunda ödənilərsə
3 ay 1%
6 ay 3%
9 ay 5%
12 ay 12%
24 ay 13,5% 14%
ABŞ dolları
Müddət % faizlər aylıq ödənilərsə % faizlər müddətin
sonunda ödənilərsə
6 ay 4%
9 ay 5%
12 ay 7.5% 8%
24 ay 8.5% 9%

Əmanətin müddəti 12 aydan az olmamaq şərti ilə depozitin məbləğindən asılı olaraq pulsuz kart və ya əmanətin müddəti 12 aydan az olmamaq şərti ilə depozit üzrə faizlər aylıq ödənildiyi halda faizlərin ödənişi üçün pulsuz Maestro (Deposit) kartı rəsmiləşdirilir. Əlavə vəsait qoyuluşu yoxdur.

Ümumi qeydlər

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal
© 2017
Site by