Məqsəd və hədəflər

Qarşıya qoyulmuş missiyaya çatmaq üçün 2014-2015-ci illərdə Bankın Menecmenti aşağıdakı əsas strategiyaları həyata keçirməlidir:

Əsas strateji hədəflər

1. Korporativ idarə etmə sistemlərini təkmilləşdirmək

2. İnsan resursları idarə edilməsinin təkmil sistemini qurmaq

3. İT işinin təkmilləşdirmək və məlumat axını sistemini qurmaq

4. Müştərilərə yüksək səviyyəli peşəkar xidmət göstərilməsi sistemini yaratmaq

5. Plastik kartlar bazarında qabaqcıl yeri qoruyub saxlamaq

6. Maliyyə menecment işini təkmilləşdirmək

7. Bankın digər maliyyə institutlarını yaratmaq

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by