Faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat

Faiz dərəcəsi Riski: Faiz dərəcəsinin artıb və ya azalması bankın aktiv və passivlərinə, eləcə də iqtisadi dəyərinin dəyişməsindən ehtimal olunan itkilərin yaranması nəzərdə tutulur. Faiz dərəcələrinin dəyişməsinə həssas olan balans göstəriciləri müddət bölgüsü üzrə aktiv və passivlərin uyğunsuzluğu nəticəsində faiz riskini yaradır. Nəticədə bankın faiz marjasının və xalis faiz gəlirinin dəyişməsi riski yaranır ki, bu fazi dərəcəsinin həssaslığı nəticəsində yaranır.

Bankımızda aşağıdakı həssaslıq qrupları müəyyənləşdirilmişdir:
• bazar dərəcələrinə həssas qısa-müddətli aktivlər
• bazar dərəcələrinə həssas uzun-müddətli aktivlər
• bazar dərəcələrinə həssas qısa-müddətli passivlər
• bazar dərəcələrinə həssas uzun-müddətli passivlər

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by