Bank-ın dividend siyasəti

Dividend siyasəti - bankın xalis mənfəətinin istifadə istiqamətlərini özündə əks etdirən siyasətin bir hissəsidir. Bu siyasəti Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilir, Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı tərəfindən təsdiq edilir. Dividend siyasətində aşağıdakı məsələlər öz əksini tapır:

  • Dividendlərinin ödənişi elan edilən səhmlərin kateqoriyası və növü;
  • Hər hansı bir səhm kateqoriyası və növü üçün dividendin həcmi;
  • Dividend ödənişinin müddəti;
  • Dividend ödənişinin növü.
  • Dividendin hesablanması qaydası
  • Dividendi almaq hüququ olan şəxslər
  • Dividentlərin ödənilməsinə məhdudiyyətlər

Dividendlərin elanı və ödənilməsi, o cümlədən ödənişlərin məbləği və proseduru Bankın illik təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi barədə kənar audit tərəfindən hesabat təsdiq edildikdən sonra Müşahidə Şurasının tövsiyəsi ilə Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən müəyyən edilir.

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal i-Map
© 2019
Site by